Gelişim Psikolojisi Nedir?

İnsanlar yaşamları boyunca birçok değişiklik geçirirler. Gelişme, insanların hayatları boyunca, kavrayıştan ölüme kadarki büyümelerini anlatıyor. Psikologlar insanların hayat boyunca nasıl ve neden değiştiğini anlamaya ve açıklamaya çalışırlar.

Gelişim Psikolojisi Nedir?

İnsanlar yaşamları boyunca birçok değişiklik geçirirler. Gelişme, insanların hayatları boyunca, kavrayıştan ölüme kadarki büyümelerini anlatıyor. Psikologlar insanların hayat boyunca nasıl ve neden değiştiğini anlamaya ve açıklamaya çalışırlar. Bu değişikliklerin birçoğu normal ve beklense de, insanların bazen yönetmek için fazladan yardıma ihtiyaç duydukları zorlukları da gündeme getirebilirler.

Normatif gelişim sürecini anlayarak, profesyoneller potansiyel sorunları daha iyi tespit edebilmekte ve daha iyi sonuçlara yol açabilecek erken müdahaleler sunabilmektedir.

Gelişim psikologları, çocukluk, yetişkinlik veya yaşlılık gibi belirli bir alanda uzmanlaşmayı tercih etse de, sorunları tedavi etmek ve büyümeyi desteklemek için her yaştan insanla çalışabilirler.

Gelişim Psikolojisi Nedir?

Gelişim psikolojisi, insanların yaşamları boyunca nasıl büyüdüklerine ve değiştiğine odaklanan psikolojinin bir dalıdır. Bu alanda uzman olanlar sadece insanlar büyüdükçe ortaya çıkan fiziksel değişimlerle ilgilenmezler; Ayrıca yaşam boyunca ortaya çıkan sosyal, duygusal ve bilişsel gelişime de bakarlar.

Gelişim psikologlarının hastalarla başa çıkmalarına yardımcı olabilecek birçok sorunlardan bazıları şunlardır:

  • Motor beceri geliştirme
  • Dil edinimi
  • Duygusal gelişme
  • Öz farkındalık ve benlik kavramının ortaya çıkışı
  • Çocukluk döneminde ve yaşam boyunca bilişsel gelişim
  • Çocuk gelişimi üzerine sosyal ve kültürel etkiler
  • Kişisel Gelişim
  • Ahlaki muhakeme
  • Gelişimsel zorluklar ve öğrenme güçlüğü

Bu profesyoneller, bu süreçlerin normal şartlar altında nasıl meydana geldiğini incelemek ve gözlemlemek için çok fazla zaman harcarlar, fakat aynı zamanda gelişimsel süreçleri bozabilecek şeyleri öğrenmekle de ilgilenirler.

İnsanların nasıl ve niçin değiştiğini ve nasıl büyüdüğünü daha iyi anlayarak, bu bilgi insanların tam potansiyellerine kadar yaşamasına yardımcı olmak için uygulanabilir. Normal insani gelişimin seyrini anlamak ve potansiyel sorunları erken teşhis etmek önemlidir çünkü tedavi edilmemiş gelişimsel sorunlar okulda depresyon, düşük benlik saygısı, hayal kırıklığı ve düşük başarıya yol açabilir.

Gelişim psikologları genellikle insan gelişiminin farklı yönlerini düşünmek için bir takım kuramları kullanırlar. Örneğin, bir çocuğun zihinsel gelişimini değerlendiren bir psikolog, çocukların öğrendikleri gibi yaşadıkları temel aşamaları özetleyen Piaget'in bilişsel gelişim teorisini düşünebilir. Bir çocukla çalışan bir psikolog, aynı zamanda, bakıcının bakıcıları ile olan ilişkilerinin davranışlarını nasıl etkilediğini de düşünmek isteyebilir, bu yüzden Bowlby'nin bağlanma teorisi önemli bir konu olabilir.

Psikologlar ayrıca sosyal ilişkilerin hem çocukların hem de yetişkinlerin gelişimini nasıl etkilediğine bakmakla ilgileniyorlar.

Erikson'un psikososyal gelişim teorisi ve Vygotsky'nin sosyokültürel gelişim teorisi, gelişim süreci üzerindeki sosyal etkileri ele alan iki popüler teorik çerçevedir. Her bir yaklaşım, çocukların nasıl gelişip ilerlediğine dair zihinsel, sosyal veya ebeveyn etkileri gibi gelişimin farklı yönlerini vurgulama eğilimindedir.

Siz (veya Çocuğunuz) Gelişim Psikologuna İhtiyacınız Varsa

Gelişme oldukça öngörülebilir bir paterni takip etme eğiliminde olsa da, bazı şeylerin rotadan çıkabileceği zamanlar vardır. Ebeveynler çoğu zaman gelişimsel dönüm noktaları olarak bilinen ve çoğu çocuğun gelişimde belirli bir noktaya kadar gösterme yeteneklerini temsil eden odaklara odaklanır. Bunlar tipik olarak dört farklı alandan birine odaklanır: fiziksel, bilişsel, sosyal / duygusal ve iletişim kilometre taşları. Örneğin, yürüyüş çoğu çocuğun 9 ila 15 aylık yaşlar arasında bir zaman dilimi kazandıran fiziksel bir kilometre taşıdır. Bir çocuk yürümezse veya 16 ila 18 ay arasında yürümeye kalkışırsa, ebeveynler, gelişimsel bir sorun olup olmadığını belirlemek için aile hekimlerine danışmayı düşünebilirler.

Tüm çocuklar farklı oranlarda gelişirken, bir çocuk belirli bir yaşta belirli kilometre taşlarını karşılayamadığında, endişe kaynağı olabilir. Bu dönüm noktalarının farkında olarak, ebeveynler yardım isteyebilir ve sağlık çalışanları, çocukların gelişimsel gecikmeleri aşmasına yardımcı olabilecek müdahaleler sunabilir.

Gelişim psikologları, yaşamın her aşamasında gelişimsel sorunlar veya yaşlanma ile ilgili sorunlar ile karşı karşıya olabilecek bireylere destek sağlayabilirler. Bu profesyoneller genellikle çocukları gelişimsel bir gecikmenin olup olmayacağını belirlemek için değerlendirir ya da bilişsel düşüşler, fiziksel mücadeleler, duygusal zorluklar veya dejeneratif beyin bozuklukları gibi yaşlılıkla ilişkili sağlık sorunları ile karşı karşıya kalan yaşlılarla çalışabilirler.

Gelişimin Farklı Aşamalarında Yüz Yüze Olduğun İçin Endişe Ediyor

Tahmin edebileceğiniz gibi, gelişim psikologları genellikle gelişimin yaşamın çeşitli evrelerine göre parçalanmasını sağlar. Bu gelişim dönemlerinin her biri, farklı kilometre taşlarının tipik olarak elde edildiği bir zamanı temsil eder.

İnsanlar her noktada belirli zorluklarla karşılaşabilirler ve gelişim psikologları sık sık sorunla mücadele eden insanlara geri dönmelerine yardımcı olabilirler.

Doğum öncesi: Prenatal dönem gelişimine en erken etkiler çocukluk döneminde daha sonraki büyüme nasıl etkileyebileceğini anlamak için aramak gelişimsel psikologlara ilgilendiriyor. Psikologlar, doğumdan önce primer reflekslerin nasıl ortaya çıktığını, fetüslerin rahimdeki uyaranlara nasıl tepki verdiğini ve fetüslerin doğumdan önce tespit edebilecekleri algı ve algılara bakabilirler. Gelişim psikologları ayrıca Down sendromu, anne uyuşturucu kullanımı ve gelecekteki gelişim seyrini etkileyebilecek kalıtsal hastalıklar gibi potansiyel sorunlara da bakabilirler.

Erken Çocukluk: Bebeklikten erken çocukluk dönemine kadar geçen süre dikkate değer bir büyüme ve değişim zamanıdır. Gelişim psikologları bu kritik gelişim sürecinde gerçekleşen fiziksel, bilişsel ve duygusal büyüme gibi şeylere bakarlar. Bu noktada potansiyel gelişim sorunları için müdahaleler sağlamanın yanı sıra, psikologlar da çocukların tam potansiyellerini başarmalarına yardımcı olmaya odaklanmıştır. Ebeveynler ve sağlık uzmanları, çocukların düzgün bir şekilde büyümelerini, yeterli beslenmeyi ve yaşlarına uygun bilişsel dönüm noktaları elde etmelerini sağlamak için genellikle dikkat çekicidir.

Orta Çocukluk: Bu gelişim dönemi, çocukların fiziksel olgunlaşması ve çocukların ilkokulda yollarını buldukça sosyal etkilerin artan bir önemi ile belirgindir. Çocuklar, arkadaşlıklar kurarken, okulda yetkinlik kazanırken ve kendilerine özgü benzersiz hislerini oluşturmaya devam ederken, dünyaya damgasını vurmaya başlarlar. Ebeveynler, çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel sağlık sorunları da dâhil olmak üzere bu yaşta ortaya çıkabilecek olası sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olacak gelişimsel bir psikologdan yardım isteyebilir.

Ergenlik: Çocuklar genellikle bu gelişim dönemine eşlik eden psikolojik kargaşa ve geçişi deneyimledikçe, genç yıllar çoğunlukla ilgi çekicidir. Erik Erikson gibi psikologlar, özellikle bu dönemin seyrinin, kimlik oluşumuna nasıl yol açtığına bakmakla ilgilendiler. Bu yaşta, çocuklar genellikle sınırları test eder ve kim olduklarını ve kim olmak istediklerini sorgularken yeni kimlikleri keşfederler. Gelişim psikologları ergenlik dönemine özgü ergenlik dönemi, duygusal kargaşa ve sosyal baskı gibi bazı zorlu sorunlarla uğraşırken gençlere yardımcı olabilir.

Erken Yetişkinlik: Bu yaşam dönemi genellikle ilişkilerin oluşturulması ve sürdürülmesiyle belirgindir. Bağlar, yakınlık, yakın arkadaşlıklar kurmak ve bir aile kurmak, erken yetişkinlik döneminde sıklıkla kritik aşamalar oluşturur. Bu ilişkileri kurabilen ve sürdürebilenler bağlılık ve sosyal destek deneyimleri yaşarken, bu tür ilişkilerle mücadele edenler yabancılaşmış ve yalnız hissedilirler. Bu tür sorunlarla karşılaşan insanlar, daha sağlıklı ilişkiler kurmak ve duygusal zorluklarla mücadele etmek için gelişim psikologu yardımına başvurabilirler.

Orta Yetişkinlik: Yaşamın bu aşaması, bir amaç duygusu geliştirmeye ve topluma katkıda bulunmaya eğilimlidir. Erikson bunu, yaratıcılık ve durgunluk arasındaki çatışma olarak tanımladı. Dünyaya katılanlar, onları geride bırakacak şeylere katkıda bulunurlar ve gelecek nesillere bir iz bırakarak bir iz bırakırlar. Kariyer, aile, grup üyeliği ve toplum katılımı gibi aktiviteler, bu yaratıcılığa katkıda bulunabilecek her şeydir.

Yaşlılık Çağı: Yaşlılar genellikle zayıf bir sağlık dönemi olarak görülür, ancak yaşlı yetişkinler 80'li ve 90'lı yaşlarda aktif ve meşgul kalabilmektedir. Artan sağlık sorunları bu gelişim sürecini işaret etmektedir ve bazı kişiler bunama ve Alzheimer hastalığı ile ilgili zihinsel düşüşler yaşayabilir. Erikson ayrıca yaşlı yılları hayatın bir yansıması olarak gördü. Geriye bakıp iyi bir yaşamı görebilenler, hayatlarının sonuyla yüzleşmek için bir bilgelik ve hazır olma duygusuyla ortaya çıkarken, pişmanlıkla geri bakanlar, acı ve umutsuzluk duyguları ile terk edilebilirler. Gelişim psikologları, yaşlı hastalar ile yaşlanma süreciyle ilgili sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için çalışabilirler.

Gelişimsel Bir Sorunla Tanışık Olmak

Gelişimsel bir problemin var olup olmadığını belirlemek için, bir psikolog ya da başka bir yüksek eğitimli profesyonel gelişimsel bir değerlendirme veya değerlendirme yapabilir. Çocuklar için, böyle bir değerlendirme tipik olarak ebeveynlerin ve diğer bakıcıların gözlemledikleri davranışları, çocuğun tıbbi geçmişini gözden geçirmelerini ve iletişim, sosyal / duygusal beceriler, fiziksel / motor açısından işleyişi ölçmek için standartlaştırılmış testleri öğrenmek için yapılan görüşmeleri içerir. Gelişim ve bilişsel beceriler. Eğer bir problem mevcutsa, hasta daha sonra konuşma dili patologu, fizyoterapist veya mesleki terapist gibi bir uzmana yönlendirilebilir.

Bir Kelime

Bu tür bir tanı almak, özellikle de etkilenen çocuğunuz olduğunda, hem kafa karıştırıcı hem de korkutucu olabilir. Siz ya da sevdiklerinize bir gelişim sorunu teşhisi koyduktan sonra, teşhis ve mevcut tedaviler hakkında olabildiğince fazla öğrenerek zaman geçirin. Sorularınızın ve endişelerinizin bir listesini hazırlayın ve bu sorunları doktorunuz, gelişim psikologunuz ve tedavi ekibinizin bir parçası olabilecek diğer sağlık uzmanları ile tartıştığınızdan emin olun. Süreçte aktif bir rol oynayarak, tedavi sürecinde sonraki adımları çözmek için daha iyi bilgilendirilmiş ve donanımlı hissedeceksiniz.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2018, 22:15

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER