Sosyal Psikologlar Araştırmaları Nasıl Yapıyor?

Sosyal psikoloji araştırma yöntemleri, psikologların, insanların sosyal durumlarda belirli davranışlarda bulunmalarına neyin yol açtığına daha iyi bakmalarını sağlar

Sosyal Psikologlar Araştırmaları Nasıl Yapıyor?

Sosyal psikoloji araştırma yöntemleri, psikologların, insanların sosyal durumlarda belirli davranışlarda bulunmalarına neyin yol açtığına daha iyi bakmalarını sağlar. Sosyal davranışları deneye dayalı olarak incelemek için, psikologlar sosyal psikoloji konularında araştırma yapmak için bir dizi farklı bilimsel yönteme güvenirler. Bu yöntemler araştırmacıların hipotezleri ve teorileri test etmesine ve farklı değişkenler arasındaki ilişkileri aramasına olanak tanır.

İnsanlar neden yaptıkları şeyleri yapıyorlar? Ve bazen neden gruplar halinde farklı davranıyorlar? Bu sorular sadece sosyal psikologlara değil, öğretmenlere, kamu politika yapıcılarına, sağlık çalışanlarına ya da dünya olaylarıyla ilgili bir haber hikâyesini izleyen ve “İnsanlar neden böyle davranıyor?” Diye merak eden herkese ilgi duyuyor.

Hangi tür araştırmalar en iyisidir? Bu, büyük ölçüde araştırmacının araştırdığı konuya, mevcut kaynaklara ve araştırılan teoriye veya hipoteze bağlıdır.

Psikologlar Neden Sosyal Davranış Çalışıyor?

Neden sosyal davranışları inceliyorsunuz? Bu kadar çok insan eylemi için pek çok “sağduyu” açıklama mevcut olduğundan, insanlar bazen bu tür davranışları bilimsel olarak incelerken değeri görememektedirler. Ancak, halk bilgeliğinin şaşırtıcı derecede yanlış olabileceğini ve bir davranışın arkasındaki bilimsel açıklamaların oldukça şok edici olabileceğini hatırlamak önemlidir.

Milgram'ın meşru itaat deneyleri, bir deneyin sonuçlarının geleneksel bilgeliğe nasıl karşı çıkabileceğinin örnekleridir. Çoğu insanın, ahlaki kurallarına aykırı veya başka bir kişiye zarar vermek anlamına gelse bile, otorite figürüne itaat edip etmeyeceklerini sorsaydınız, muhtemelen böyle bir şeyi yapacaklarını kesin olarak inkâr ederlerdi. Yine de Milgram'ın sonuçları, katılımcıların yüzde 65'inin başka bir kişiye zarar vereceğini ortaya koydu, çünkü onlar bir otorite figürü tarafından söylendi.

Bu nedenlerden dolayı, psikolojik fenomenleri objektif, ampirik ve analitik bir şekilde incelemek için bilimsel yöntemin kullanılması önemlidir. Bilimsel yöntemi kullanarak, araştırmacılar neden-sonuç ilişkilerini görebilir ve deneylerinin sonuçlarını daha geniş popülasyonlara genelleme yapabilirler.

Sağduyu bize zıtlıkların, bir tüy kuşunun bir araya gelmesinin ya da yokluğun cesaretini artırdığını söylese de, psikologlar bu türden fikirlere, bu türden gerçek bir gerçek olup olmadığını belirlemek için çeşitli araştırma yöntemlerini kullanarak test edebilirler. Bilgelik.

Sosyal Psikologlar Açıklayıcı Araştırmaları Nasıl Kullanıyor?

Betimsel araştırmanın amacı, bir grupta veya popülasyonda zaten var olanı tasvir etmektir.

Bu tür bir araştırmanın bir örneği, yaklaşmakta olan bir seçimde hangi siyasi adayın oy kullanmayı planladığını bulmak için bir kamuoyu araştırması olacaktır. Nedensel ve ilişkisel çalışmalardan farklı olarak, tanımlayıcı çalışmalar iki değişken arasında bir ilişki olup olmadığını belirleyemez. Sadece belirli bir popülâsyonda var olanı tanımlayabilirler.

Betimsel araştırmanın bir örneği, insanların boşanma, ölüm cezası veya kumar yasaları gibi belirli bir sosyal konuya yönelik tutumlarını ortaya çıkarmak için bir anket yürütmek olacaktır .

Betimsel Araştırmaların Ortak Türleri

Sosyal psikologlar tarafından kullanılan en yaygın kullanılan tanımlayıcı araştırma biçimlerinin bazıları şunlardır:

Anketler

Anketler muhtemelen en sık kullanılan tanımlayıcı araştırma tiplerinden biridir. Bu tür anketler genellikle insanların kendi davranışları ya da görüşleri ile ilgili anketleri doldurduğu kendi raporlarına dayanır. Anket yönteminin avantajı, sosyal psikoloji araştırmacılarının yüksek miktarda veriyi nispeten hızlı, kolay ve ucuz bir şekilde toplamasına olanak sağlamasıdır.

Gözlem Yöntemi

Bu, insanları izlemeyi ve onların davranışlarını tanımlamayı içerir. Bazen saha gözlemi olarak adlandırılan bu, bir laboratuarda bir senaryo oluşturmak ve ardından insanların kendi çevrelerinde nasıl doğal tepkiler gözlemlediklerini veya gözlemlediklerini izleyebilir.

Her gözlem türünün kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır. Araştırmacılar, olası çevreyle ilgili değişkenler üzerinde daha fazla kontrol elde etmek için laboratuarda gözlemsel yöntemleri kullanmayı tercih ederken, daha fazla çevreyle ilgili geçerlilik elde etmek için doğal gözlemleri kullanmayı tercih edebilirler. Bununla birlikte, laboratuar gözlemleri, doğal gözlemlerden daha maliyetli ve uygulanması zor olma eğilimindedir.

Durum çalışmaları

Bir vaka çalışması, tek bir birey veya grubun derinlemesine gözlemini içerir. Vaka çalışmaları, araştırmacıların deneysel ortamlarda çok nadir ve hatta imkânsız olan şeylere ışık tutmasını sağlayabilir. Kritik dönemde suiistimal edilen ve öğrenme dilinden mahrum bırakılan genç bir kız olan Genie'nin vaka çalışması, bir vaka çalışmasının sosyal bilimcilerin laboratuarda çoğaltamayacakları bir fenomeni araştırmalarına nasıl izin verebileceğinin bir örneğidir.

Sosyal Psikologlar Korelâsyon Araştırmalarını Nasıl Kullanıyor?

Sosyal psikologlar değişkenler arasındaki ilişkileri aramak için ilgileşim araştırması kullanırlar. Örneğin, bir sosyal psikolog medya şiddetiyle saldırganlık arasındaki ilişkiyi inceleyen bir ilgileşim çalışması yapabilir. Çocukların haftada kaç saat izledikleri saldırgan ya da şiddet içerikli televizyon programlarıyla ilgili verileri toplayabilir ve daha sonra çocukların laboratuar ortamında ya da doğal ortamlarda nasıl hareket ettiğini saldırgan bir şekilde toplayabilir.

Araştırmaları yürütmek, doğrudan davranışları gözlemlemek ya da daha önceki çalışmalardan araştırma yapmak, ilgileşim araştırması için veri toplamak için kullanılan yöntemlerden bazılarıdır. Bu tür bir çalışma, iki değişkenin bir ilişkisinin olup olmadığını belirlemeye yardımcı olsa da, araştırmacıların bir değişkenin başka bir değişkendeki değişimlere yol açıp açmadığını belirlemesine izin vermez.

Medya saldırganlığı ve şiddeti ile ilgili önceki örnekte yer alan araştırmacı, araştırmanın sonuçlarını, iki değişken arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için kullanabilse de, televizyon şiddeti izlemenin saldırgan davranışa neden olduğunu kesin olarak söyleyemez.

Sosyal Psikologlar Deneysel Araştırmaları Nasıl Kullanıyor?

Deneysel araştırma, değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri ortaya çıkarmanın anahtarıdır . Deneysel araştırmada, deneyci katılımcıları rastgele iki gruba ayırır:

  1. Kontrol grubu. Kontrol grubu herhangi bir tedavi almaz ve başlangıç ​​olarak görev yapar.
  2. Deney grubu. Araştırmacılar deney grubundaki bazı bağımsız değişkenlerin seviyesini manipüle etmekte ve etkileri ölçmektedir. Araştırmacılar bağımsız değişkenleri kontrol edebildikleri için değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri bulmak için deneysel araştırmalar kullanılabilir.

Eğer bir psikolog medya şiddetiyle saldırgan davranış arasında nedensel bir ilişki kurmak isterse, hipotezini test etmek için bir deney tasarlamak ister. Onun hipotezi, şiddet içeren video oyunlarının oynamasının oyuncuların sosyal durumlarda daha saldırgan bir şekilde tepki vermesine neden olması durumunda, katılımcıları rastgele iki gruba ayırmak isteyecektir. Kontrol grubu, önceden belirlenmiş bir süre boyunca şiddet içermeyen bir video oyunu oynayacaktı, deney grubu ise aynı süre boyunca şiddet içeren bir oyun oynayacaktı.

Daha sonra, katılımcılar başka bir rakibe karşı bir oyun oynayacakları bir duruma yerleştirileceklerdi. Bu oyunda, saldırgan veya saldırgan olmayan bir şekilde yanıt verebilirler. Araştırmacılar daha sonra insanların bu durumda saldırgan tepkileri ne sıklıkla kullandıklarını ve bu bilgileri bu bireylerin kontrol veya deney grubunda olup olmadıkları ile karşılaştırdıklarında veri toplayacaktı.

Bilimsel yöntem kullanarak, bir deney tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz etme yoluyla araştırmacı, medya şiddetiyle şiddet içeren davranışlar arasında nedensel bir ilişki olup olmadığını belirleyebilir.

Sosyal Araştırma Yöntemleri Neden Önemlidir?

İnsan davranışlarının incelenmesi davranışların kendisi kadar karmaşıktır, bu nedenle sosyal bilimciler için katılımcıları seçme, veri toplama, bulgularını analiz etme ve sonuçlarını rapor etmenin deneye dayalı yöntemlerini kullanmaları çok önemlidir.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2018, 09:48

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER